Detektor gazu typu: MAXI/K-GP

Wykrywa gazy palne: metan i propan-butan

Oferowany produkt jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku, na urządzenia zapewniające kontrolę instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz pieców centralnego ogrzewania, zamontowanych w naszych mieszkaniach, domach oraz budynkach użyteczności publicznej. Urządzenie jest szczególnie poszukiwane przez klientów w okresie jesienno–zimowym. Nasz produkt jest w całości wyprodukowany w Polsce. Sprawdzany jest laboratoryjnie, specjalnymi mieszankami gazów, w celu zagwarantowania pewności zadziałania urządzenia w momencie pojawienia się stężenia gazu niebezpiecznego dla człowieka.

Detektor MAXI/K-GP przeznaczony jest do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności gazów palnych: metanu i propanu-butanu. Detektor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia wartości gazu wynoszącej około 15% Dolnej Granicy Wybuchowości (czyli przy stężeniu gazu około 7-krotnie niższym niż to, przy którym gaz może wybuchnąć) zostaje włączona optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa. Model MAXI/K-GP230 posiada dodatkowe wyjścia umożliwiające podłączenie do systemów alarmowych i sterowanie elektrozaworami oraz modułami akustyczno-świetlnymi (syrena, lampa). Wyłączenie alarmu następuje automatycznie z chwilą obniżenia się stężenia gazu poniżej progu alarmowego.

Zastosowanie

 

 • domowe kotłownie z piecami opalanymi gazem ziemnym lub propan-butanem,
 • łazienki, kuchnie wyposażone w urządzenia gazowe np. kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody,
 • pomieszczenia w których znajdują się urządzenia gazowe, tj. liczniki gazu, butle, zbiorniki, przewody gazowe (piwnice, korytarze), przenośne piecyki gazowe,
 • przydomowe garaże samochodów z instalacją gazową LPG,
 • szkolne pracownie fizyko-chemiczne,
 • w miejscach użyteczności publicznej

Gwarancja

 

 • producent udziela 36 miesięcy gwarancji od daty sprzedaży,
 • w okresie gwarancji wszystkie objęte nią naprawy są bezpłatne,
 • producent zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia,
 • gwarancja wydłuża się o czas naprawy gwarancyjnej,
 • napraw gwarancyjnych dokonuje producent,
 • gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub powstałych na skutek wadliwego montażu, niewłaściwych warunków eksploatacji oraz czynności obsługowych niezgodnych z Instrukcją Obsługi.

 

Parametry

 

 • napięcie zasilania 230V, 50Hz, pobór mocy 3W,
 • temperatura pracy od -10 °C do +40 °C,
 • wilgotność względna powietrza od 30% do 95%,
 • rodzaj czujnika – półprzewodnikowy produkcji japońskiej, trwałość 10 lat,
 • wartość stężenia progowego – około 15% Dolnej Granicy Wybuchowości,
 • sygnalizacja alarmowa – optyczno akustyczna (dioda czerwona, membrana piezo akustyczna 85dB),
 • dodatkowe wyjścia w wersji GP230 – podłączenie elektrozaworu na 230V i modułu akustyczno-świetlnego,
 • wymiary: 120x80x45 mm, masa: 0,30 kg.

 

Oznaczenie CE

Urządzenie jest zgodne z zasadami zawartymi w postanowieniach Dyrektywy EMC 2004/108/WE z 15 grudnia 2004 (Dz. U.Nr.82 poz 556 o kompatybilności elektromagnetycznej), Dyrektywy LVD 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006r. – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U.Nr. 155 poz 1089), oraz wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 50194.

Deklaracja zgodności oparta na badaniach wykonanych na zgodność deklarowanych norm w Centrum Badań i Certyfikacji EMAG oraz Zakładzie Badań i Atestacji ZETOM.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.