Detektor gazu typu: MAXI/K-CO

Wykrywa tlenek węgla CO (Czad)

Oferowany produkt jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku, na urządzenia zapewniające kontrolę instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz pieców centralnego ogrzewania, zamontowanych w naszych mieszkaniach, domach oraz budynkach użyteczności publicznej. Urządzenie jest szczególnie poszukiwane przez klientów w okresie jesienno–zimowym. Nasz produkt jest w całości wyprodukowany w POLSCE. Sprawdzany jest laboratoryjnie, specjalnymi mieszankami gazów, w celu zagwarantowania pewności zadziałania urządzenia w momencie pojawienia się stężenia gazu niebezpiecznego dla człowieka.

Detektor typu MAXI/K-CO jest przeznaczony do ciągłego monitorowania obecności tlenku węgla (CO) popularnie zwanego CZADU w pomieszczeniach mieszkalnych i pomocniczych, zagrożonych emisją tego gazu. Monitorowanie polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia dopuszczalnych wartości progowych stężenia CO w powietrzu, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora. Wyłączenie alarmu następuje automatycznie z chwilą obniżenia się stężenia gazu poniżej progu alarmowego.

Zastosowanie

 

 • kuchnie i łazienki wyposażone w urządzenia gazowe np. kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody,
 • kotłownie z piecami opalanymi paliwem stałym lub gazem palnym,
 • pomieszczenia w których znajdują się urządzenia gazowe, takie jak: liczniki gazu, butle, zbiorniki, przewody gazowe (piwnice, korytarze), przenośne piecyki gazowe,
 • w pomieszczeniach domowych z piecami opalanymi węglem lub drzewem,
 • w miejscach użyteczności publicznej,

 

Gwarancja

 

 • producent udziela 36 miesięcy gwarancji od daty sprzedaży,
 • w okresie gwarancji wszystkie objęte nią naprawy są bezpłatne,
 • producent zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia,
 • gwarancja wydłuża się o czas naprawy gwarancyjnej,
 • napraw gwarancyjnych dokonuje producent,
 • gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub powstałych na skutek wadliwego montażu, niewłaściwych warunków eksploatacji oraz czynności obsługowych niezgodnych z Instrukcją Obsługi.

 

Parametry

 

 • Napięcie nominalne zasilania: 230V, 50Hz.
 • Pobór mocy: 3W.
 • Temperatura pracy: od -10 °C do +40 °C.
 • Wilgotność względna powietrza: od 30% do 95%.
 • Rodzaj czujnika: półprzewodnikowy produkcji japońskiej, trwałość 10 lat.
 • Wartość stężenia progowego:
 • – min 50ppm CO w powietrzu  załączenie alarmu w ciągu 60 -90 min.
 • – min 100 ppm CO w powietrzu załączenie alarmu w ciągu 10 – 40 min.
 • – powyżej 300 ppmCO w powietrzu załączenie alarmu  max. do 3 min
 • Sygnalizacja alarmowa: optyczno akustyczna (dioda czerwona, membrana piezo akustyczna 85dB).
 • Sygnalizacja stan normalny:
 • – dioda zielona –sygnalizacja zasilania
 • – dioda żółta- sygnalizacja uszkodzenia
 • – dioda czerwona-sygnalizacja stanu zagrożenia

Oznaczenie CE

Urządzenie jest zgodne z zasadami zawartymi w postanowieniach Dyrektywy EMC 2004/108/WE z 15 grudnia 2004 (Dz. U.Nr.82 poz 556 o kompatybilności elektromagnetycznej), Dyrektywy LVD 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006r. – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U.Nr. 155 poz 1089), oraz wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 50291.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.